Light/Dark

Aṅguttara Nikāya - The Numerical Discourses

6: The Book of the Sixes

1 Worthy of Gifts (1) Paṭhamaāhuneyyasutta
2 Worthy of Gifts (2) Dutiyaāhuneyyasutta
3 Faculties Indriyasutta
4 Powers Balasutta
5 Thoroughbred (1) Paṭhamaājānīyasutta
6 Thoroughbred (2) Dutiyaājānīyasutta
7 Thoroughbred (3) Tatiyaājānīyasutta
8 Unsurpassed Things Anuttariyasutta
9 Subjects of Recollection Anussatiṭṭhānasutta
10 Mahānāma Mahānāmasutta
11 Cordiality (1) Paṭhamasāraṇīyasutta
12 Cordiality (2) Dutiyasāraṇīyasutta
13 Escape Nissāraṇīyasutta
14 A Good Death Bhaddakasutta
15 Regret Anutappiyasutta
16 Nakula Nakulapitusutta
17 Wholesome Soppasutta
18 The Fish Dealer Macchabandhasutta
19 Mindfulness of Death (1) Paṭhamamaraṇassatisutta
20 Mindfulness of Death (2) Dutiyamaraṇassatisutta
21 Sāmaka Sāmakasutta
22 Non-Decline Aparihāniyasutta
23 Peril Bhayasutta
24 Himalayas Himavantasutta
25 Recollection Anussatiṭṭhānasutta
26 Kaccāna Mahākaccānasutta
27 Occasion (1) Paṭhamasamayasutta
28 Occasion (2) Dutiyasamayasutta
29 Udāyī Udāyīsutta
30 Unsurpassed Things Anuttariyasutta
31 Trainee Sekhasutta
32 Non-Decline (1) Paṭhamaaparihānasutta
33 Non-Decline (2) Dutiyaaparihānasutta
34 Moggallāna Mahāmoggallānasutta
35 Pertain to True Knowledge Vijjābhāgiyasutta
36 Disputes Vivādamūlasutta
37 Giving Chaḷaṅgadānasutta
38 Self-Initiative Attakārīsutta
39 Origination Nidānasutta
40 Kimbila Kimilasutta
41 A Block of Wood Dārukkhandhasutta
42 Nāgita Nāgitasutta
43 The Nāga Nāgasutta
44 Migasālā Migasālāsutta
45 Debt Iṇasutta
46 Cunda Mahācundasutta
47 Directly Visible (1) Paṭhamasandiṭṭhikasutta
48 Directly Visible (2) Dutiyasandiṭṭhikasutta
49 Khema Khemasutta
50 Sense Faculties Indriyasaṁvarasutta
51 Ānanda Ānandasutta
52 Khattiya Khattiyasutta
53 Heedfulness Appamādasutta
54 Dhammika Dhammikasutta
55 Soṇa Soṇasutta
56 Phagguṇa Phaggunasutta
57 Six Classes Chaḷabhijātisutta
58 Taints Āsavasutta
59 Dārukammika Dārukammikasutta
60 Hatthi Hatthisāriputtasutta
61 Middle Majjhesutta
62 Knowledge Purisindriyañāṇasutta
63 Penetrative Nibbedhikasutta
64 Lion's Roar Sīhanādasutta
65 Non-Returner Anāgāmiphalasutta
66 Arahant Arahattasutta
67 Friends Mittasutta
68 Delight in Company Saṅgaṇikārāmasutta
69 A Deity Devatāsutta
70 Concentration Samādhisutta
71 Capable of Realizing Sakkhibhabbasutta
72 Strength Balasutta
73 First Jhāna (1) Paṭhamatajjhānasutta
74 First Jhāna (2) Dutiyatajjhānasutta
75 In Suffering Dukkhasutta
76 Arahantship Arahattasutta
77 Superior Uttarimanussadhammasutta
78 Happiness Sukhasomanassasutta
79 Achievement Adhigamasutta
80 Greatness Mahantattasutta
81 Hell (1) Paṭhamanirayasutta
82 Hell (2) Dutiyanirayasutta
83 The Foremost State Aggadhammasutta
84 Nights Rattidivasasutta
85 Coolness Sītibhāvasutta
86 Obstructions Āvaraṇasutta
87 A Murderer Voropitasutta
88 One Wishes to Listen Sussūsatisutta
89 Without Having Abandoned Appahāyasutta
90 Abandoned Pahīnasutta
91 Incapable Abhabbasutta
92 Cases (1) Paṭhamaabhabbaṭṭhānasutta
93 Cases (2) Dutiyaabhabbaṭṭhānasutta
94 Cases (3) Tatiyaabhabbaṭṭhānasutta
95 Cases (4) Catutthaabhabbaṭṭhānasutta
96 Manifestation Pātubhāvasutta
97 Benefits Ānisaṁsasutta
98 Impermanent Aniccasutta
99 Suffering Dukkhasutta
100 Non-Self Anattasutta
101 Nibbāna Nibbānasutta
102 Unlasting Anavatthitasutta
103 Uplifted Dagger Ukkhittāsikasutta
104 Without Identification Atammayasutta
105 Existence Bhavasutta
106 Craving Taṇhāsutta
107 Lust Rāgasutta
108 Misconduct Duccaritasutta
109 Thoughts Vitakkasutta
110 Perceptions Saññāsutta
111 Elements Dhātusutta
112 Gratification Assādasutta
113 Discontent Aratisutta
114 Contentment Santuṭṭhitāsutta
115 Difficult to Correct Dovacassatāsutta
116 Restlessness Uddhaccasutta
117 Contemplating the Body Kāyānupassīsutta
118 Contemplating the Body Internally, Etc Dhammānupassīsutta
119 Tapussa Tapussasutta
120–139 Bhallika, Etc ​139. Bhallikādisutta
140      
141      
142      
143–169      
170–649